İNK-nın fermerlərə köməyi
Prezident xərcləri şişirdib büdcəni talayanlar haqda
Bu gün Sabitlik və İnkişaf Mərkəzinin təməli qoyulan gündür
www.ictimainezaret.com